יום רביעי, 6 בפברואר 2013

איך מסירת חפצים עוזרת לנו לחסוך?

לכאורה, כשאנחנו מוסרים חפצים אנחנו מפחיתים את כמות הנכסים שיש לנו. אם יש לנו פחות נכסים, אנחנו לכאורה עניים יותר ולכן מסירת חפצים מתקשרת אצלנו עם זה שיש לנו "פחות". אבל אנחנו מספרים לעצמנו שלפחות אנחנו מוסרים את החפצים למישהו שיש לו עוד פחות מאיתנו ולכן יש לנו נחמה בזה שלפחות עשינו קצת צדק.